14948

      Karabük Alzheimer Derneği, KBÜ EA. Hast. Nöroloji kliniği ile birlikte öncelikle K.bük Yücel Huzurevinde yaşayan Depresyonlu, Anksiyeteli ve Bunama yani Demanslı hastalara yönelik KAD. bünyesinde kurulan Müzik-Terapi topluluğunun müzik-terapi uygulamalarının bu hastalar üzerindeki etkilerini araştırmak üzere Yücel Huzurevi’nde bir Müzik-Terapi Odası (ünitesi) kurduk ve 3 haftadır burada çalışmalara başladık. Şu anda belirlediğimiz yaklaşık 30 hastadan 10 unda veriler toplandı. Onların depresyon skalalarını oluşturuyoruz. Minimental dediğimiz bilişsel yani kognitif fonksiyonlarını ve günlük yaşam aktivitelerini ölçüyoruz. Terapi öncesinde ve daha sonra 6 şar hafta arayla bu testleri tekrarlayıp testlerdeki olumlu-olumsuz etkilerin araştırılması üzerine hem onlarla birlikte sosyal faaliyetler-konuşma ve sohbet programları ve hemde yapacağımız bilimsel çalışmalara alt yapı ve veri olmak üzere ortak bir çalışmaya başladık…3 ayrı kurum: Yücel Huzurevi, ve KAD. Müzik-Terapi Topluluğu, KBÜ EA. Hast. Nöroloji –psikiyatri kliniği, psikolog arkadaşımız ve dernek yetkilisi arkadaşlarımızla birlikte çalışmalarımıza başladık…Hayırlı olsun...