14948

         17-mart-2014 tarihinde 5 KAD Yönetim Kurulu Üyesi (Ömer H.Yavaşoğlu, Gülay Yavaşoğlu, Mustafa Demiral Ersin Aydın ve Mustafa M.Oğuz) ve Karabük Tabip Odası Başkanı Psik.Uzm.Dr.Talat Bayburtluoğlu ile birlikte yaşlılar haftası başlangıcı olan (18-24 Mart) günden bir gün evvel yeni açılan KBÜ Eğitim Araştırma Hastanesi  Ana Poliklinik Girişi hastane logosu altında saat 13:00 –13:30 arasında Yerel Tv-Radyo ve Yazılı Basının yer aldığı bir basın toplantısı ile kısaca bölgenin Alzheimer açısından yüksek risk altında olduğu (Türkiye’de 65 yaş ve üstü nüfusu yüksek ilk 10 şehir arasında) vurgulanarak, KAD’ın kuruluş gaye, hedef ve kuruluş sebepleri hakkında bir resmi basın bildirisi düzenlenerek bölge halkına resmi duyuru yapıldı ve  düzenlenen konferansa tüm Karabük halkı davet edildi.