14948

25 Aralık2013 Çarşamba günü valiliğe bağlı Hacı Hüseyinler Konağı’nda yapılan “2.gerontoloji üst kurul toplantısına” Psik.Prof.Dr.İsmail Ak (KTÜ Tıp Fak. Öğr.Üyesi) Yard.Doç  Dr.Ömer Hakan Yavaşoğlu,Psik.Uzm.Dr.Ali Emre Şevik, K.bük Halk Sağ. Md. Dr.Sezgin Tiryaki, KAD Üyesi  Mustafa M.Oğuz ve Gönüllü Üye(İlaç Firma Sponsoru ) Bora Özçetin’in katılıyla özellikle mart ayındaki “yaşlılar haftası” nda yapacağımız ve “Alzheimer hastalığı ile ilgili bilgilendirme, bilinçlendirme ve Musîkiterapi ekibimizin konseri konusunda  kararlar alındığı, ayrıca Dr. Sezgin Tiryaki tarafından behemehal bir “Alzheimer’li hastalar için Gündüz Bakımevi” konusu tartışıldığı ve bu konuda Bulak’taki şu an resmi olarak boşaltılmış  olan eski Yetiştirme Yurduna hep beraber gidilip görüldüğü ancak şu an için uygun olmadığı ve zaten Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının bu konuyla ilgili bir “Engelsiz Yaşam Köyü” adlı projeyi hayata geçirdiği ve 2015 yılında açıldığında Alzheimer’li hastalara da gündüz ve yatılı bakım hizmeti verebileceği öğrenilince acil düşünülen “Gündüz Yaşam Evi” projesinin önümüzdeki aylara yayılarak yine KAD hedefindeki ilk ciddi faaliyet olarak önümüzde durduğu ortadadır.