14948

    Dernekleşme çalışmalarımızın ilk aşamasında; 27 Kasım 2013 Çarşamba günü  Karabük Üniversitesi‘nde Kamu Kurumları, (İl Nüfus Müd.ve Valilik adına Aile ve Sos.Polit.Bak.),Üniversite(İİBFak Sos. Bilimler, Tıp Fak., ve Geriatri Hasta Bakım MYO.ve Ebelik Hemş.Yük.Ok.) ve Karabük Alzheimer Derneği’nin(KAD) katılımıyla bölgemizde ilk kez bir beyin fırtınası ve işbirliği yaparak Gerontoloji Master Planı oluşturulup ,Tıp Fak.EAH. Nöroloji Kliniği Öğretim Üyesi Yrd.Doç. Dr. Ömer Hakan Yavaşoğlu tarafından “Karabük Gerontoloji Master Planı-Yol Haritası- “adlı bir sunu paylaşıldığı. ayrıca Türkiye ve Karabük ili ve ilçelerine ait demografik verileri içeren bir sunu da  İl Nüfus ve Vat.Müdürü Ahmet Göktürk tarafından verildiği, ve 16 kişinin katıldığı bu istişare toplantısında her ayın son çarşamba günü bu “üst gerontoloji- istişare kurulunun” mutad olarak toplanmasına ve yol haritasının buna göre şekillenmesine karar verildi.