14948

       29.ocak-2014 çarşamba günü Safranbolu Çeşmeli Konak-2’de bölgemizdeki Aile Hekimleri Ve Halk Sağlığı Müdürü Dr.Sezgin Tiryaki Ve KBÜ Tıp Fak.Aile Hekimi Uzm. Öğr. Üyesi Yard.Doç. Ali Ramazan Benli ve KBÜ İİBFak. Sos. Bil. Bşk.Doç Dr. Gülay Günay’ın katılımıyla KAD’ın kısa-orta ve uzun vadeli hedefleri hakkında bilgilendirme - paylaşım  ve desteklerinin istendiği brifing toplantısı yapıldı. Uzun vadeli olarak kurulacak “yaşam köyü”ile ve Alzheimer hastalığı için planladığımız prevalans çalışması ile  ilgili fikirleri sorulup karşılıklı teatide bulunuldu, katılan yaklaşık 20 kişinin mail adresleri alınıp ortak bir mail grubu oluşturuldu ve KAD’ın faaliyetlerinden aktif olarak haberdar edilip onlardan hem üyelik, üye yapma ve etraflarını yönlendirmeleri konusunda desteklerinin istendi.