14948

Kasım 2016 itibarıyle Yönetim Kurulu Başkanımızın istifası ile Derneğimizde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına gidildi...İlk toplantıda yeter çoğunluk sağlanamadı, ikinci toplantıda ise Yeni Yönetim Kurulu oluşturuldu..Yön.Kur.Başkanlığına Doç.Dr.Didem Adahan SUNAY seçildi