14948

                                   YAPILAN FAALİYETLERİMİZ
 
1- 27 Kasım 2013 Çarşamba günü  Karabük Üniversitesi‘nde Kamu Kurumları, (İl Nüfus Müd.ve Valilik adına Aile ve Sos.Polit.Bak.),Üniversite(İİBFak Sos. Bilimler, Tıp Fak., ve Geriatri Hasta Bakım MYO.ve Ebelik Hemş.Yük.Ok.) ve Karabük Alzheimer Derneği’nin(KAD) katılımıyla bölgemizde ilk kez bir beyin fırtınası ve işbirliği yaparak Gerontoloji Master Planı oluşturulup ,Tıp Fak.EAH. Nöroloji Kliniği Öğretim Üyesi Yrd.Doç. Dr. Ömer Hakan Yavaşoğlu tarafından “Karabük Gerontoloji Master Planı-Yol Haritası- “adlı bir sunu paylaşıldığı. ayrıca Türkiye ve Karabük ili ve ilçelerine ait demografik verileri içeren bir sunu da  İl Nüfus ve Vat.Müdürü Ahmet Göktürk tarafından verildiği, ve 16 kişinin katıldığı bu istişare toplantısında her ayın son çarşamba günü bu “üst gerontoloji- istişare kurulunun” mutad olarak toplanmasına ve yol haritasının buna göre şekillenmesine karar verildi.
 2- 25.aralık2014 Çarşamba günü valiliğe bağlı Hacı Hüseyinler Konağı’nda yapılan “2.gerontoloji üst kurul toplantısına” Psik.Prof.Dr.İsmail Ak (KTÜ Tıp Fak. Öğr.Üyesi) Yard.Doç  Dr.Ömer Hakan Yavaşoğlu,Psik.Uzm.Dr.Ali Emre Şevik, K.bük Halk Sağ. Md. Dr.Sezgin Tiryaki, KAD Üyesi  Mustafa M.Oğuz ve Gönüllü Üye(İlaç Firma Sponsoru ) Bora Özçetin’in katılıyla özellikle mart ayındaki “yaşlılar haftası” nda yapacağımız ve “Alzheimer hastalığı ile ilgili bilgilendirme, bilinçlendirme ve Musîkiterapi ekibimizin konseri konusunda  kararlar alındığı, ayrıca Dr. Sezgin Tiryaki tarafından behemehal bir “Alzheimer’li hastalar için Gündüz Bakımevi” konusu tartışıldığı ve bu konuda Bulak’taki şu an resmi olarak boşaltılmış  olan eski Yetiştirme Yurduna hep beraber gidilip görüldüğü ancak şu an için uygun olmadığı ve zaten Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının bu konuyla ilgili bir “Engelsiz Yaşam Köyü” adlı projeyi hayata geçirdiği ve 2015 yılında açıldığında Alzheimer’li hastalara da gündüz ve yatılı bakım hizmeti verebileceği öğrenilince acil düşünülen “Gündüz Yaşam Evi” projesinin önümüzdeki aylara yayılarak yine KAD hedefindeki ilk ciddi faaliyet olarak önümüzde durduğu ortadadır.3- 29.ocak-2014 çarşamba günü Safranbolu Çeşmeli Konak-2’de bölgemizdeki Aile Hekimleri Ve Halk Sağlığı Müdürü Dr.Sezgin Tiryaki Ve KBÜ Tıp Fak.Aile Hekimi Uzm. Öğr. Üyesi Yard.Doç. Ali Ramazan Benli ve KBÜ İİBFak. Sos. Bil. Bşk.Doç Dr. Gülay Günay’ın katılımıyla KAD’ın kısa-orta ve uzun vadeli hedefleri hakkında bilgilendirme - paylaşım  ve desteklerinin istendiği brifing toplantısı yapıldı. Uzun vadeli olarak kurulacak “yaşam köyü”ile ve Alzheimer hastalığı için planladığımız prevalans çalışması ile  ilgili fikirleri sorulup karşılıklı teatide bulunuldu, katılan yaklaşık 20 kişinin mail adresleri alınıp ortak bir mail grubu oluşturuldu ve KAD’ın faaliyetlerinden aktif olarak haberdar edilip onlardan hem üyelik, üye yapma ve etraflarını yönlendirmeleri konusunda desteklerinin istendi.


4- Gerontoloji 4. Kurul Toplantısı 26 Şubat 2014’te Safranbolu North Cafe de Doktorlarımızdan, Akademisyenlerimizden ve İlaç Mümessili temsilcilerinden oluşan yoğun bir katılımla gerçekleşti. Derneğin faaliyet tanıtım ve bilgilendirilmesi, Prevalans çalışmaları hakkında bilgiler verildiği, Mart ayının son haftasında yaşlılar haftasında aile hekimlerine ve halk bilinçlendirilmesi hakkında  iki ayrı oturumdan oluşan bilgilendirme toplantısının yapılması hakkında ortak paydada buluşuldu.


5- KAD Yönetim Kurulu üyelerinin, 5 Mart 2014 tarihinde  Safranbolu North Cafe de acil toplanarak 22.04.2014 Cumartesi günü KBÜ Prof.Dr.Bektaş Açıkgöz Konferans Salonunda yapacağı “Yaşlılık, Bunamada hasta bakımı Ve Alzheimer Hastalığı konusunda bilgilendirme ve bilinçlendirme toplantısının ayrıntılarının değerlendirildi.6- 17-mart-2014 tarihinde 5 KAD Yönetim Kurulu Üyesi (Ömer H.Yavaşoğlu, Gülay Yavaşoğlu, Mustafa Demiral Ersin Aydın ve Mustafa M.Oğuz) ve Karabük Tabip Odası Başkanı Psik.Uzm.Dr.Talat Bayburtluoğlu ile birlikte yaşlılar haftası başlangıcı olan (18-24 Mart) günden bir gün evvel yeni açılan KBÜ Eğitim Araştırma Hastanesi  Ana Poliklinik Girişi hastane logosu altında saat 13:00 –13:30 arasında Yerel Tv-Radyo ve Yazılı Basının yer aldığı bir basın toplantısı ile kısaca bölgenin Alzheimer açısından yüksek risk altında olduğu (Türkiye’de 65 yaş ve üstü nüfusu yüksek ilk 10 şehir arasında) vurgulanarak, KAD’ın kuruluş gaye, hedef ve kuruluş sebepleri hakkında bir resmi basın bildirisi düzenlenerek bölge halkına resmi duyuru yapıldı ve  düzenlenen konferansa tüm Karabük halkının davet edildi,

7- 22 Mart 2014 Cumartesi saat 13:00 -17:00 arasında yapılan Alzheimer’le ilgili   konferans, 400 kişilik salona yaklaşık 150 kişinin interaktif katılımıyla gerçekleştiğini umulandan daha fazla katılım ve ilginin oluştuğu, soru-cevap faslının uzunluğu ve ciddiyetinden ortaya çıktığını, KAD’ın ilk konferans tecrübesi olmasına rağmen verilen bilgi ve sunumların katılımcılar tarafından memnuniyetle karşılandığı ve ardından KAD Musîkiterapi Topluluğu’nun yaptığı segâh ve uşşak eserlerden oluşan mini konserin izleyenler tarafından  büyük beğeni ile karşılandığı böylelikle hem beyinleri hem de gönülleri fetheden  bu ilk konferansın tüm herkese yapılacak hizmetler için büyük bir motivasyon kazandırdı.     Değerli Dostlar,
22 Mart 2014 Cumartesi günü  13.00-17.00 saatleri arasında Karabük Alzheimer Derneğimizin Musîkiterapi Topluluğu Ekibi "YAŞLILARA SAYGI HAFTASI" Etkinlikleri münasebetiyle düzenlediği Konserde değerli izleyenlerimizle buluştu.Gösterdiğiniz ilgi bizleri heyecanlandırdı.Hepinize teşekkür ediyoruz.
KAD Derneğimiz Demans (Bunama) ve Alzheimer Hastalığı ve Yaşlılıkla ilgili Tanıtım ve Bilinçlendirme Toplantısı Düzenlendi.
   18-24 Mart Yaşlılar Haftası münasebetiyle Karabük Üniversitesi ve Karabük Alzheimer Derneği organizasyonluğunda Karabük üniversitesinin ev sahipliğini yaptığı ‘Yaşlılık, Bunama ve Alzheimer Hastalığı Tanıtım ve Bilinçlendirme Toplantısı’  gerçekleştirildi.
    Prof. Dr. Bektaş Açıkgöz Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen bilinçlendirme toplantısına; KBÜ Akademik Personeli, Karabük Halkı ve öğrenciler katıldı.
Safranbolu Devlet Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Dr. Talat Bayburtluoğlu’nun moderatörlüğünde gerçekleşen toplantı;  Karadeniz Teknik Üniversitesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı Uzmanı Prof. Dr. İsmail Ak ve Karabük Alzheimer Derneği Başkanı aynı zamanda da KBÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ömer Hakan Yavaşoğlu’nun özgeçmişlerinin okunmasıyla başladı.
      Bilinçlendirme toplantısının açılış konuşmasını gerçekleştiren KBÜ. Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ömer Hakan Yavaşoğlu; “Günümüzde hızla artan nüfusa bağlı olarak sürekli hastalıklar çoğalmaktadır. Özelikle yaşlı nüfusun yaygınlaşması ile birlikte de alzheimer hastalığı bizleri korkutur hale gelmektedir. Teşhisi konulduğu zaman aslında yirmi sene öncesinden hastalığın başlamış olduğunu tahmin etmekteyiz. Bu konu gerçekten ciddi bir sorun. Ben öğrenim hayatım boyunca alzheimer rahatsızlığı olan hastalarla birkaç kere karşılaşmıştım ve 1995 yılında Karabük’ e geldiğimde alzheimer’ı gerçek anlamda tanıdım. Giderek yaygınlaşan hastalığın ciddi önlemler alınması gerektiğine inanıyorum.  Bugün burada aynı zamanda Osmanlı’da bimarhane ve şifahanelerde uygulanan bir sistemi de hayata geçirmeye çalışıyoruz ve ilk defa Karabük Alzheimer Derneği Musiki-Terapi Topluluğu olarak minik bir konser vereceğiz. Musiki-Terapi Topluluğu ’nu kurarken müziğin insan psikolojisi üzerindeki önemini baz alarak insanlarımızı biraz olsun bulunduğu sıkıntılardan uzaklaştırmayı her zaman kendimize ilke edindik. İnşallah memnun kalırsınız. Ben katılımlarınız ve ilginiz için çok teşekkür ederim.” dedi.
     Alzheimer  hastalığının çağımızın hastalığı olduğunu vurgulayan Karadeniz Teknik Üniversitesi Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. İsmail Ak; “Aslen Karabüklüyüm ve hayalim Karabük’e hizmet etmekti. Nihayet buradayım ve burada hizmet veriyorum.  Yaşlılık hallerinin bizim toplumumuzda ve geleneklerimizde özel bir yeri vardır.  Fakat eğer hasta, bir de yaşlı iseniz mutlaka önlem alınması ve bilinçli olunması gerekmektedir. Ben bugün bu konuda yapılması gerekenlerden bahsedeceğim. Bu toplantıyı düzenleyerek bugün burada olmamı sağlayan başta Karabük Alzheimer Derneği olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” diyerek; Hastalardaki Davranış Bozuklukları,  Bilinçsel Bozukluklar, İşlevsel Bozukluklar, Alzheimer Nedir? Başlangıç Bulguları Nelerdir? Alzheimer Hastalığı Hangi Evrelerden Oluşmaktadır, Demans ve Demans Oluşumunda Kontrol Edilmesi Gereken Hususlar,  Hasta Bakımında Aile Hekim ve Bakıcı Uyumu konularında katılımcıları bilgilendirdi.
Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. İsmail Ak’ın sunumlarından sonra, Karabük Alzheimer Derneği Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ömer Hakan Yavaşoğlu’nun Ney'de, Mustafa Muhsin OĞUZ'un Ud'da, Mehmet BÜYÜKKARAGÖZ'ün Keman'da, Hikmet BİÇER'in Kanun'da olmak üzere Karabük Alzheimer Derneği Musiki-Terapi Topluluğu tarafından katılımcılara Segâh ve Uşşâk makamlarından oluşan mini bir konser verildi.
      Müziğin ve sanatın insan ruhunun gıdası olduğunu belirten Moderatör Safranbolu Devlet Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Dr. Talat Bayburtluoğlu; “ Bizler psikiyatr olarak insanlara verdiğimiz ilaçlar haricinde bir hobi edinmelerini tavsiye ediyoruz. Çünkü Orta Çağdan beri uygulanmış bazı geleneksel yöntemlerin gerçekten hastalar üzerinde etkili olduğunu düşünüyoruz. Hastanın dışında hasta bakımını üstlenen kişilerinde kafalarını dağıtacak bir hobi bulmalarını öneriyoruz. Hasta hastadır fakat onun sorumluluğunu alan insanın sağlam psikoloji de olması gerekir. Günümüzde psikiyatrlara gelen hastaların çoğunun hasta yakını olduğunu ve onların da kendine ait bir hayatı olduğunu unutmamalıyız.” diyerek; Hasta yakınlarına hasta bakımı hususunda tavsiyelerde bulundu.
    Son olarak da Yrd. Doç. Dr. Ömer Hakan Yavaşoğlu gerçekleştirmiş olduğu sunumunda; Alzheimer Hastalığının Nörolojik Konumu, Yıllara göre Alzheimer Hastalığının Artış Oranı, Demans Nedir?, Beyin Rezervi Hipotezi, Alzheimer hakkında son yıllarda gerçekleştirilen önemli çalışmalar ve geçmişte yaşanmış örneklerden bahsetti. 

   
8-  30 Mart ta Derneğimize ait Web sitemizi kurup siz değerli üyelerimize, hasta bakımverenlerine ve tüm ilgili hayırsever vatandaşlarımıza daha güncel bilgileri aktarmaya başladık.Tüm yapılan ve yapılacak olan faaliyetlerimizi 1.sayfadan sizlerle paylaşma, bilgilendirme ve daha yakın temas kararı aldık..
9-  Derneğimiz  tüm üyeleri 17 Nisan 2014 Perşembe günü Yüzdükkanlar Zirve Pastanesinde toplanarak 1.Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirmiştir..

Buna göre; Yönetim Kurulu Asil Üyeliklerine; 1- Ömer Hakan Yavaşoğlu, 2- Mustafa Demiral, 3- Mustafa Muhsin Oğuz, 4- Gülay Yavaşoğlu 5- Ali Emre Şevik. Yönetim Kurulu Yedek üyeliklerine; 1- Mehmet Şenel, 2- M.Kamil Turan, 3- Ahmet Ersin, 4- Mustafa Ergin, 5- Ali Şükrü Kavsaoğlu seçilmişlerdir.
Denetim Kurulu Asil Üyeliklerine;1- Seyfi Türk, 2- Ersin Aydın, 3- Mehmet Ergün, Denetim Kurulu Yedek üyeliklerine 1- Türkan Aytaç, 2- Cemal Akarsu, 3- Hüseyin Ünal olarak sunulan liste aynen kabul edilmiş ve üç yıllığına seçilmişlerdir.

10- Nisan ayı sonunda sizlere daha güzel hizmetler sunabilmek, hasta yakınlarını dinleyebilmek ve toplantılar düzenlemek maksadıyla Karabük Gazipaşa Cad.Atay Apt.31/1 de Temsilcilik Büromuzu açtık ve bundan sonra her ayın 2. çarşambasında yeni büromuzda siz değerli üye ve bakımverenlerimizle beraber toplantı düzenlemeye karar aldık..Bu uygulamamızı rutin olarak devam ettirmekten mutluyuz.İlk fırsatta bu toplantıları ayda 2 defaya çıkarmayı hedefliyoruz..

 11- 25 mayıs-2014 Pazar günü Yücel Huzurevi’nde Alzheımer hastalarına bakım veren yakınları ve yaşlılarımıza hizmet veren huzurevi personelimiz, ilgili-duyarlı  vatandaşlarımız için”STRES YÖNETİMİ/MUTLULUK PSİKOLOJİSİ” KONFERANSI ve KAD MUSİKİTERAPİ TOPLULUĞUMUZ tarafından mini bir Türk Müziği konseri yapılmıştır.İlginin yoğun olduğu konferans 13:30-16:30 arasında icra edilmiştir.


 12-  
(KAD) Derneğimiz üyelerimize, bakımverenlerine ve yakınlarına yönelik bir etkinlik daha düzenledi, (15/06/2014)  Pazar günü "Göveren"'de düzenlediğimiz Piknik, kaynaşma havasında ve bilgi alışverişi diyaloğunda seyretti ve İlginin bir hayli yoğun olduğu gözlemlendi. Derneğimiz bundan sonra da çeşitli zaman ve vesilelerle yine üyelerimiz, hasta bakımverenleri ve yakınları ile ettkinlikler düzenlemeye devam etme kararı almıştır..

13-   Ramazan Ayı içerisinde hizmetlerimize Safranbolu Misak-ıMilli Meydanında bir stand kurarak devam ettik. Görüntülü sinevizyon gösterisi ile sizlere daha geniş bilgiler sunma imkanı yakaladık.
       


14-  
Derneğimiz yine Ramazan 2014 ayı içerisinde  Sn.Belediye Başkanımız Dr.Necdet AKSOY'un sponsorluğunda verdiği İftar Akşamı sonrası Gündüz Yaşam Bakım Evi Projemizi sunmuştur...Bu toplantımızın en büyük kazancı şehrimiz işadamlarından Sn.Şefik Y.DİZDAR Beyin bizlere verdiği proje mekânı ile ilgili sözü olmuştur.  15-  Üyemiz Sn.Şefik DİZDAR Bey'in sahibi olduğu " TAŞ DEĞİRMEN' de" KAD Musîkiterapi ekibimizin verdiği mini moral konserlnden görüntüler...Bu konserlerimize Şefik Bey'in izniyle artık bu güzide mekânda devam edeceğiz nasipse.Yönetim Kurulumuz olarak kendilerine sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz.
16-  ASYA KONAK

Eski Çarşı Akçasu Sokak'ta Üyemiz Eczacı Fazlı ve Nergiz ÇELİKKAYA'nın sahibi olduğu ASYA Konakta Üyelerimiz ve hastalarımız ve yakınları ile birlikte  güzel bir musîki akşamı yaşadık.ÇELİKKAYA ailesine yakın ilgi ve alâkalarından dolayı teşekkür ediyoruz.17-   Yine periyodik olarak devam ettirdiğimiz KAD Musîkiterapi ekibimizin kaynaşma ve buluşma toplantısını; 27 Eylül 2014 Cumartesi günü saat: 13:30 dan sonra Üyemiz Sn: Nergiz ve Fazlı ÇELİKKAYA'ya ait Keltepe'deki Sosyal Tesislerinde yaptık.Huzurlu bir ortamda aramızda hastalarımızında olduğu çok güzel bir gezi eğlence ve terapi günü yaşadık, kendilerine şükranlarımızı sunuyoruz.. 


18-   
14 Ekim 2014 Salı günü Sa:19:00 da Türk Ulusal Ajansı Hayat Boyu Öğrenme Programlarından, Yaşlı Bakımı Konusunda Yetişkin Eğitimi, Türkiye - Hollanda İşbirliği Projesi çerçevesinde Türkiye ayağında Karabük Yücel Huzurevi Koruma ve Yaşatma Derneği, Hollanda ayağında Stichting Zorgcocon Kwidopa Anciana Ekibi ve Karabük Alzheimer Derneği Bşk. Sn:Ömer Hakan YAVAŞOĞLU Alzheimer - Demans ve projelerimiz hakkında açıklamalarda bulunmuşlardır. Ardından KAD Musîkiterapi Topluluğunun dinleyicilere mini bir konser  vermiştir.Katılım ve ilgi gayet güzel olmuştur..
19-   Derneğimiz alışılagelen Müzik-Terapi ve kaynaşma toplantısını 24 Ekim Cuma akşamı saat 19,30 dan sonra Üyemiz Erbi ÜNAL Beylere ait Arasta Boncuk Kahvede yaptı.Hasta yakınlarımız, hastalar ve halkımımızdan yoğun bir ilgi ve alaka vardı.Hastalarımız şarkılarımıza tempo tuttturdular...Onlar için mutlu bir akşam oldu...


20-    "SAKLI CENNET" TAŞ DEĞİRMEN ETKİNLİKLERİMİZ

    28 Kasım 2014 Cuma Akşamı yine Derneğimiz hastaları, bakımverenleri ve halkımızla hep birlikte Şefik Y. DİZDAR Bey'e ait "Saklı Cennet" Taş Değirmen'de idik. Katılımcılarımızın ilgileri bir hayli fazla oldu.Onların mutlulukları bizler için moral kaynağı güç ve motivasyon oluşturmaya devam etti...21-    Bu ayki Müzikterapi çalışmamızı 20 Aralık 2014 Cumartesi Sa:15:00 - 17:00 arasında Karabük Yeşil Mah. Şafak Özel Eğitim Rehabilitasyon Merkezinde icra ettik..Yine AH.hastaları, yakınları, Şafak Personeli ve burada eğitim gören yavrularımızla birlikte çok değerli yöneticileri Sn.Erdal Bey ve Levent Beylere katkılarından ötürü şükranlarımızı sunarız..
22-  25 Ocak 2015 Pazar günü tüm halkımız ve üyelerimizle birlikte düzenlediğimiz Müzik-Terapi ve Kaynaşma Etkinliğimizde özel misafirlerimiz vardı.Müzikle Tedavi alanında uzman; İstanbul Medipol Ün. Sn.Prof.Dr. Hanefi ÖZBEK Hocamız ile Yıldız Teknik Ün. Sanat ve Tasarım Fak.Dekanı ( tezhip, minyatür, ebru ve diğer süsleme sanatları, Hâttat), tanburî Sn: Prof Dr.İlhan ÖZKEÇECİ Hocamız ve yine Medipol Ün. Nöroloji Uzm.Sn.Prof.Lütfü HANOĞLU hocalarımızın çok güzel sunularıyla geçirdik bu güzîde günü..İlginiz takdire şayandı.Toplum olarak bilinçlendirmeye ayırdığımız geride kalan 1 yılın dolu dolu geçtiğini gözlemledik..Amacımız ilk önce Gündüz Yaşam Bakım Evi Projemizi hayata geçirmek inşaallah.Bu konuda beldemizin değerli işadamı Sn.Şefik Y.DİZDAR Bey'in vd.gönül erlerinin eşsiz katkıları bizlere büyük moral oluyor.Allah hayreden tüm herkesin gönlüne göre versin...
23- Karabük Alzheimer Derneği, KBÜ EA. Hast. Nöroloji kliniği ile birlikte öncelikle K.bük Yücel Huzurevinde yaşayan Depresyonlu, Anksiyeteli ve Bunama yani Demanslı hastalara yönelik KAD. bünyesinde kurulan Müzik-Terapi topluluğunun müzik-terapi uygulamalarının bu hastalar üzerindeki etkilerini araştırmak üzere Yücel Huzurevi’nde bir Müzik-Terapi Odası (ünitesi) kurduk ve 3 haftadır burada çalışmalara başladık. Şu anda belirlediğimiz yaklaşık 30 hastadan 10 unda veriler toplandı. Onların depresyon skalalarını oluşturuyoruz. Minimental dediğimiz bilişsel yani kognitif fonksiyonlarını ve günlük yaşam aktivitelerini ölçüyoruz. Terapi öncesinde ve daha sonra 6 şar hafta arayla bu testleri tekrarlayıp testlerdeki olumlu-olumsuz etkilerin araştırılması üzerine hem onlarla birlikte sosyal faaliyetler-konuşma ve sohbet programları ve hemde yapacağımız bilimsel çalışmalara alt yapı ve veri olmak üzere ortak bir çalışmaya başladık…3 ayrı kurum: Yücel Huzurevi, ve KAD. Müzik-Terapi Topluluğu, KBÜ EA. Hast. Nöroloji –psikiyatri kliniği, psikolog arkadaşımız ve dernek yetkilisi arkadaşlarımızla birlikte çalışmalarımıza başladık…Hayırlı olsun...

24-  7 Mart Cumartesi günü KAD M.-Terapi ekibi olarak topluca yine Yücel Huzurevindeydik.
Sabahtan hastalarımıza çalışmalarımıza kaynak olacak çeşitli testler uyguladık,
Öğleden sonra ise onların istekleri üzerine birlikte müzik çalışmalarımızı yaptık...
çok şükür hepsi de mutluydular,  şarkılarımıza içtenlikle eşlik ettiler..Bundan böyle

oradaki çalışmalarımızı daha da sıklaştıracağız inşallah.
     25-   20 Mart 2015 Cuma günü KBÜ.Bektaş Açıkgöz Konferans Salonunda KBÜ Üniv.ile birlikte Yaşlılar Haftası etkinliklerimiz vardı.Katılımın yoğun olduğu gözlemlenirken hocalarımızın değerli sunumlarıyla coşkulu bir program yaşadık. KAD.Dernek bünyesindeki Müzik-Terapi Topluluğumuzun konseri de MuhayyerKürdî eserlerden ve Halk Müziği eserlerinden oluştu.

26-   02 Nisan Perşembe günü Türkiye Alzheimer Derneği'nin düzenlemiş olduğu 1 yıllık faaliyet raporlarının ve gelecek 1 yıllık hedef ve planların sunulduğu 5.Ulusal Alzheimer Kongresine TAD.'nin yeni ve yavru tek Temsilcisi olarak davet edildik.Orada 15 ayda neleri planlayıp gerçekleştirdiğimizi ve gelecek dönem neler hedeflediğimizi değerli şubelerimize arzettik. Yolun çok başındayız belli..Ancak bizlerde genel anlatılanlara bakıldığında amaç ve hedeflerimizin diğerleriyle birebir aynı olduğunu gördük. Çok geniş faaliyet ve kaynak alanları bulunmuş. Kermesler, el sanatları ve örgü - yemek vs.gibi bayanların üstad olduğu konularda hep günler düzenlenmiş... Kadınlar matineleri ve birebir gönüllü çalışmalar düzenlemişler..herşeyden önemlisi bunları düzenlerlerken o yörenin esnafı kendi dükkanında sattıkları ürünleri onlara hibe etmiş. Yani ciddi bir yol almışlar. Bizler 15 ayda Karabük, Safranbolu yöremizde henüz daha Demansın ve bağlı hastalıkların ciddiyetini ve farkındalığını halkımıza, hastalarımıza ve hasta bakım verenlerimize tam olarak anlatılamadığımızı ve anlaşılamadığını görüyoruz. En azından hastalık bölgemizde henüz daha hafife alınıyor maalesef. Demans kapımıza uğramadan önce neler yapmamız gerektiğini daha sık anlatmalıyız diye düşündük. El ele hep birlikte mutlu umutlu ve huzurlu Bakımveren sloganımızı tekrarlıyoruz...Aylık toplantılarımıza devam kararı aldık.Şubeler arası ilişkilerin daha üst düzeye çıkarılması gerektiğini belirttik.Alzheimer hasta ve bakımverenlerinin haklarını koruma hususunda onları daha da bilinçlendirme kararı aldık.
    Alzheimer Dostu kentler projeleri vardı tabii kabul gören bir uygulama...
   
Önce Ankara Şubesine söz aldı. Ankara Şubesinde Alzheimer tipi demans tanısı konmuş hastalarıın bakım verenlerine yönelik çay saatleri düzenlenmeye başlanmış.Hasta yakınlarının kendilerini yalnız hissetmemesi için yapılan toplantının ilki 15 Nisan 2014 tarihinde dernek şubesinde yoğun katılımla gerçekleşmiş.Bunun yanı sıra farklı demans olgularının ve bilişsel fonksiyonların sunulduğu ve tartışıldığı bilimsel toplantılara da devam ediyorlar. 6 şubat ve 15 nisanda olmak üzere iki toplantı yapmışlar.
2.Olarak 
iMersin Şb.Bşk.Prof.Aynur ÖZGE derneklerinin faaliyetlerini anlattı.15 yılı geçkin bir sürenin vermiş olduğu tecrübe ve Mersin halkının konuya duyarlılığı sayesinde sadece sponsor firmalarla merkezde YAŞLI BAKIM MERKEZİ kuruyorlar.ve herkes destekçi. Parolaları yaşlı yaşam merkezimize el verir misiniz?
Bir tuğla veya bir çınar veya bir oda satın alarak verebilirsiniz...
BİR TUĞLA:500 TL./BİR ÇINAR:10.000 TL./BİR ODA:20.000-50.000 TL...şeklinde.
 Yaşlı Yaşam Merkezi'nin 21 Eylül'de açılmasının planlandığını kaydetti.Kermesler özellikle Kadınlar Matinesi ve bayanların kendi ürettikleri el işçiliği ürünler vs ile tüm gelirleri Dernek kasalarına aktarıyorlar.
3.olarak Eskişehir Şubesi Prof.Demet Hn.söz aldı Oda yaptıkları icraatlerini anlattılar. Sürekli toplantılar düzenlediklerini ifade ettiler.
Erzurum şubesi gelmedi.Konya ve Kayseri keza Bilinçlendirme toplantıları oluşturmuş. İzmir Şubesinin çok güzel projeleri oluşmuş.Ör.Torununu al gel.Huzurevinde olan yaşlılarımıza aileler o gün mutlu olmaları için küçük çocuklarını alıp desteğe gitmişler..çok etkili olmuş.
21 Eylülde değişik konferans toplantı ve etkinlikler düzenlemişler. Hatta özel Alzheimer giysisi diktirip BİZ UNUTMADIK (sizde unutmayın) sloganı ile sokak sokak gezmişler..
Diğer tüm şubeler tek tek açmamış olanlar önceliği GÜNDÜZ YAŞAM EVİ’ ne vermiş durumdalar. Ardından Toplumsal farkındalık ikincil amaç olarak geliyor.
Öneriler kısmında tüm şubeler düşüncelerini aktardı. bu hastalığa daha fazla dikkat çekmek, daha fazla farkındalık oluşturmak ve hükümet nezdinde ve devletin yapabilecekleri konusunda birşeyler istemek vs.gibi birçok konu…
 Hastalık hakkında bilgisi olan kişilerden ev ziyaretleri yapılması, zira hastalara bakanların buna çok ihtiyacı olduğunu yaşam merkezi açılana kadar böyle destek verilmesi gerektiğini vurguladılar. En azından acilen Alzheimer dostu kentler projelerinin  üretilmesi gerektiğini belirttiler…
AH.nın yaşam kalitelerinin yükseltilmesi gereğinin üzerinde duruldu.Evde bakım hizmetlerinin geliştirilmesi yönünde çalışmalar yapılmalı..Alz.hasta ve hastayakınlarının haklarıyla ilgili bilgilendirmeler yapılmalıdır. Yaşlı dostu kenti terimi yerine Alzh.dostu terimini kull.yönünde bir uyarı oldu. Alz.ı Yaşlılık kavramıyla örtüşmesinin sakıncaları anlatıldı.Geniş kapsama alındığında konunun dağılacağını bunun Demans çatısı altında incelenilmesi gerektiğini belirttiler. (Özellikle Işın Hn..)
Bu arada şubelerin birbirleriyle olan irtibat ve bağlarının daha da kuvvetlendirilmesi gerektiği önümüzdeki 1 yılın hedefleri arasında yerini aldı. Mersin Şb.Ekim ayında yapacakları Kamp etkinliğine bizleri de davet etti.Toplantı Aile ortamında geçti…
Son konuşmalarda ;
   Gündüz bakımevleri en çok konuştuğumuz konu başlığı idi. Yeni yasalara göre belediyelerin bu gibi yerler açma zorunluluğu var. Bu nedenle ileride birçok belediye ile ortak çalışmalarımızın olmasını bekliyoruz denildi.
  Ayrıca tüm şubelerden ORTAK Sloganlar (10 adet  Görselli) oluşturulup tüm illerde Bilboardlarda aynı yüz ve reklam kullanılmasının çok etkin olacağı belirtildi. Oluşturulduktan sonra gereken mercilerden izin alınıp afişler gönderilecek ve aynı anda şehrin değişik yerlerine asılacak denildi ve oturum sonlandırıldı.27-  13-17 MAYIS 2015 TARİHLERİ ARASINDA İSTANBUL ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ’NDE YAPILAN XII.ULUSLARARASI KOGNİTİF NÖROBİLİM TOPLANTISI'NDA, KARABÜK ÜNİVERSİTESİ TIP FAK.EĞİTİM ARAŞTIRMA HAST.NÖROLOJİ BLM BAŞK. VE KARABÜK ALZHEIMER DERNEĞİ BAŞKANIMIZ YARD.DOÇ.DR.ÖMER HAKAN YAVAŞOĞLU, DERNEĞİMİZİN ALZHEIMERLİ HASTALAR VE YAKINLARINA YAKLAŞIK 12 AYDIR MÜZİKTERAPİ TOPLULUĞU OLARAK  YAPTIKLARI “GRUP MÜZİKOTERAPİ” NİN BİLİMSEL SONUÇLARINI VE MÜZİKOTERAPİ HAKKINDA GENİŞ VE AYRINTILI BİR SUNUM GERÇEKLEŞTİRMİŞ OLUP YABANCI VE YERLİ BİRÇOK AKADEMSİYEN TARAFINDAN İLGİYLE DİNLENİLMİŞTİR.
KARABÜK ALZHEIMER DERNEĞİ (KAD)  OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLEN BU İLK ULUSLARARASI BİLİMSEL KONUŞMA DA KISACA MÜZİKTERAPİNİN TANIMI,TARİHÇESİ ,BİLİMSEL YÖNÜ, TÜRK MÜZİĞİNİN BATI MÜZİĞİNDEN FARKLARI VE ÜSTÜNLÜKLERİ,KAD MÜZİKTERAPİ TOPLULUĞUNUN 12 AYLIK BİLİMSEL ÇALIŞMANIN İSTATİSTİKSEL (OLUMLU) SONUÇLARI VE DİĞER MÜZİKTERAPİ GRUPLARININ (MEDİPOL ÜNİV.DOÇ.DR.HANEFİ ÖZBEK VE ARK İLE TÜMATA EKİBİ YARD.DOÇ.DR.ORUÇ GÜVENÇ VE ARK.)BİLİMSEL ÇALIŞMALARININ SONUÇLARI PAYLAŞILMIŞTIR.