14948

Hakkımızda

    03 Ocak 2014 te tamamen gönüllülük esasına göre kurulan derneğimiz;  Demans ( Bunama ) ve Alzheimer hastalığını toplumumuzun farkındalığına sunmak, bilinçlendirmek ve onlara özellikle hasta bakımverenlerini bilgilendirmek suretiyle mutlu bir hayat sürdürmelerini sağlamak amaçlarıyla kuruldu.